Category :

หากพูดว่าคันจิเป็นหัวใจของภาษาญี่ปุ่นก็คงไม่เกินไปเพราะคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่จะเขียนเป็นคันจิเพื่อให้เป็นทางการและสื่อความหมายได้ถูกต้อง ส่วนใหญ่เพื่อนๆที่เรียนภาษาญี่ปุ่นใหม่ๆมักจะประสบปัญหาการจำตัวอักษรเหล่านี้ไม่มากก็น้อยใช่ไหมครับ เพราะคันจิมาตรฐานหรือโจโยคันจินั้นมีเกือบ 2000 ตัวซึ่งเป็นกลุ่มตัวอักษรที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน ตัวอักษรคันจิที่คนญี่ปุ่นเอามาใช้นั้นที่จริงมีมากกว่านี้เยอะครับ ข้อสอบวัดความรู้คันจิที่จัดสอบในญี่ปุ่น ระดับที่ยากที่สุดนั้นให้คำจำกัดความสำหรับผู้สอบผ่านว่ารู้คันจิราว 6000 ตัวเลยทีเดียว แต่พวกนั้นไม่ค่อยจำเป็นเท่าไรเพระส่วนใหญ่จะเป็นคำในลักษณะหนึ่งคำหนึ่งความหมาย ดังนั้นเรามาเน้นที่ 2000 ตัวแรกผมก็ว่าเพียงพอแล้วล่ะครับ

แรกๆที่ผมศึกษาเองนั้นก็ได้ลองจำหลายวิธีจนถึงขนาดนั่งคัดกันเลยทีเดียวแต่ผลที่ได้ก็คือจำได้ไม่เยอะเท่าไรคือประมาณ 30-40% เท่านั้นเอง แต่ประโยชน์ที่ได้กลับมาคือการได้ฝึกเขียนตัวอักษรที่เป็นรากศัพท์หรือบุชุ (部首) ได้อย่างถูกต้องและเริ่มมองคันจิที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนๆได้ครับ ดังนั้นสำหรับผู้เริ่มเรียนก็อยากแนะนำให้ฝึกคัดซัก 100-500 ตัวตามแบบฝึกหัดที่มีขายก็เพียงพอแล้วครับเพื่อให้ได้ฝึกเขียนอย่างถูกต้อง

ส่วนอีกพันกว่าตัวที่เหลือทำยังไงกับมันดี ?จากหลายๆวิธีที่ผมทดลองจนคิดว่าพบหนทางที่คิดว่าดีและไม่สาหัสจนเกินไป อย่างน้อยก็ทำให้ผมทำคะแนนพาร์ทคันจิของระดับ 1 ได้ 82 คะแนนซึ่งอาจไม่เยอะเท่าไรถ้าเทียบกับหลายๆคนแต่ก็เป็นส่วนนึงที่ทำให้ผมสอบผ่านมาได้ด้วยการใช้เวลาว่างศึกษาเอง วิธีที่ว่าคือการอ่านให้ผ่านตาให้เยอะที่สุดครับ ไม่จำเป็นเลยว่าเราต้องเขียนคันจิด้วยมือให้ได้ทุกตัวซึ่งผมยอมรับว่าหลายๆตัวผมเองก็เขียนไม่ได้แม้จะนึกออกลางๆแต่ถ้าได้เห็นตัวอักษรจะรู้เสียงอ่านและความหมายเกือบทุกคำ

แล้วเวลาเจอคำที่ไม่รู้เสียงอ่าน ไม่เคยเจอมาก่อน จำได้ลางๆ ไม่ต้องถ่อนับเส้นเปิดพจนานุกรมกันเหนี่อยตายเหรอ ?ไม่เลยครับผมวางพจนานุกรมภาษาไทยไปนานแล้วไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับ แต่ผมว่ามันลำบากยุ่งยากในการเปิดหาแต่ละคำถึงแม้จะมีการจัดแยกหมวดหมู่ตามบุชุและจำนวนเส้นผมก็ว่ามันเสียเวลาอยู่ดี หรือนี่ผมกำลังจะแนะนำให้ไปซื้อดิกอิเลคทรอนิกส์เหรอก็ไม่ใช่เพราะผมว่ามันแพงและก็ช้าต้องเสียเวลามานั่งกดอยู่ดีผมเองยังไม่มีเลยสักอันเดียว ผมแนะนำโปรแกรมนี้ครับซึ่งผมใช้มาตั้งแต่แรกๆจนถึงทุกวันนี้

JQUICKTRANS

Download ได้ที่นี่

วิธีใช้อ่านในเวบเองนะครับ ที่จริงใช้ไม่ยากลองๆเองก็ได้

เป็นโปรแกรมที่สะดวกรวดเร็วมากในการหาคำศัพท์แถมยังฟรีอีกด้วยและที่มีประโยชน์ที่สดก็คือการลิ้งค์ดูความหมายและเสียงอ่านของตัวอักษรได้ทุกตัวแบบว่าบางครั้งผมลืมๆไปบางเสียงอ่านกดแปปเดียวก็รู้แล้วครับ ข้อเสียนิดหน่อยก็คือมันแปลเป็นภาษาอังกฤษคำแปลของสำนวนบางคำจึงดูกำกวมและยังมีสำนวนอยู่ไม่เยอะคำศัพท์ที่ยากเว่อร์ๆบางคำก็อาจไม่มี แต่เทียบข้อดีแล้วก็ไม่ต้องคำนึงถึงเลยแถมยังมีตัวคันจิเกินกว่าโจโย(รวมทั้งหมดมีถึง 7000 ตัวเลยทีเดียว) บทความส่วนใหญ่ที่ผมอ่านเพื่อฝึกคันจิจึงเป็นบทความใน internet เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เวบวาไรตี้ เวบบอร์ด เรื่องราวประวัติศาสตร์เพราะเวลาอ่านคำไหนไม่ออกก็แค่กดแทบ Clipboard Link ที่โปรแกรมพอเรา Copy Text แล้วมันก็จะปรากฏและแปลให้อัตโนมัติ ทำให้การหาความหมายและจดจำเสียงอ่านดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว บางคนอาจเคยใช้แล้วสำหรับคนที่ไม่เคยให้ทดลองใช้ดูนะครับ แล้วจะรู้สึกว่าคันจิ 2000 คำอาจไม่ยากอย่างที่คิด

ยังกะโฆษณา TV Direct แต่ผมขอย้ำว่าฟรีนะครับ

ปล.คำที่หาในโปรแกรมนี้ไม่เจอก็วิ่งเข้าเวบ Yahoo 辞典โลด - -

Comment

Comment:

Tweet

ตัวอักษรคันจิ มันต้องจำหมดเลยหรอคะ ไม่มีหลักภาษาเลยหรอ คือหนูสมัครงานที่เกี่ยวกับต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นอะค่ะ แต่กลัวทำไม่ได้จังเลย เพราะภาษาญี่ปุ่นนี่แหละ T^T

#54 By Dramakung on 2013-06-12 20:10

เรียนแค่200ตัวได้ใช่ไหม cry ฝากตอบให้ผมด้วนนะคับ ผมก็เพิ่งเรียนถึงคาตาคานะconfused smile sad smile

#53 By ชินอีกแล้ววววววววว (180.180.175.193) on 2010-12-03 17:10

เรียนแค่200ตัวได้ใช่ไหม cry

#52 By ชินอีกแล้ววววววววว (180.180.175.193) on 2010-12-03 17:06

จ๊ากกกกกกกกกกกกกก!!!!!!!นี่ผมจะตายเพราะคันจิ
แน่ๆเลย!!!!!ทามมายเยอะขนาดนี้เนี่ย เรียนญี่ปุ่นก็เหมือนเรียนจีน

#51 By ชิน (180.180.175.193) on 2010-12-03 17:03

comment4, ãîëóáûå ìîëíèè ôèëüì âîéñêà äÿäè âàñè, ksrt, ìåéäæîð 2 ñåçîí 25 ñåðèÿ, nkj, êëóá ì³êê³ ìàóñà óêð ñêà÷àòü, rbw, òàéíû ñìîëâèëÿ 4 ñåçîí 4 ñåðèÿ, 174927, àëåêñåé ãàâðèëîâ óíèâåð, 973099, ïðèìèòå íàøè ñîáîëåçíîâàíèÿ íèíîìèÿ-êóí àíèìå, %-]]], íàïèñàòü ïðèãëàøåíèÿ íà êàðíàâàëüíóþ íî÷ü, rxrwaq, àêòðèñà àëåêñ êèíãñòîí â ðîëè ìîëë ôëàíäåðñ, fzq, âàðÿ âëàäèìèðîâà, 691, ãàäàíèÿ òåàòðàëüíûå, pust, øóíèíà-ìàõîíèíà èíòåðâüþ, 45045, ÷åëîâåê-ïàóê 4 ôèëüì, >:-PP, ïóñòûðíèê è âàëåðüÿíêà, mcpl, äåâ³ä ãðàô, :]]], ýðîòè÷åñêàÿ ñêàçêà î öàðå ñîëòàíå, =-OOO, ëåäîâîå øîó, >:[[, àíàòîìèÿ ñòðàñòè 4 ñåçîí, 6303,

#50 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-16 20:31

comment6, äàëüíåðå÷åíñê ïðèìîðñêèé êðàé çíàêîìñòâà, %(((, Èðèíà ñàéòû çíàêîìñòâ àáñîëþò ýæåíñè ã.Ïóøêèíî, wpxb, ñàéò âçðîñëûõ çíàêîìñòâ tyt, =[[, ÷àò çíàêîìñòâà äëÿ ëåñáèÿíîê ã.Áàáóøêèí, 805, Ãåðòðóäà çíàêîìñòâà è îáùåíèå äëÿ ïåíñèîíåðîâ ã.Ïåðâîìàéñê, :D, Ðåãèíà ïðîñòèòóòêè ñàðàïóë ã.Íàâîëîêè, ywzrd, Áåðåñëàâà çíàêîìñòâà ñåêñà ñòåïíîãîðñê äåâóøêè, vxnufc, Ëåñÿ ñàéò èíòèâíûõ çíàêîìñòâ ãîðîäà ïàâëîâî, >:PP, ñàéò çíàêîìñòâ åâðååâ ã.Ñîêîëüíèêè, 8713, Âèëîðà èíòèì çíàêîìñòâà ýëåêòðîñòàëü ã.Ïåðâîóðàëüñê, :-DD, Ýñìåðàëüäà çàðóáåæíûå çíàêîìñòâà äëÿ ìîëîäûõ ëþäåé ã.Íîâîñèëü, pfmqpb, çíàêîìñòâà íîðèëüñê áàäèëà, camflp, ñàéòû ìîáèëüíûõ çíàêîìñòâ ã.Îêóëîâêà, 552,

#49 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-15 21:52

comment1, ñåêñ â ãåðìàíèè, 8010, Âèòàëèíà çíàêîìñòâî ñâèíãåðîâ èçðàèëÿ ã.Òàëíàõ, :))), ìåæäóíàðîäíîå çíàêîìñòâà, 934121, çàõàðîâ åâãåíèé çíàêîìñòâà ã.Íîâîàííèíñêèé, 659308, Àíèòà ñåêñ ñ, ajwxas, çíàêîìñòâà äåíèñ ÷åðåïîâåö ã.Ìàëàÿ Âèøåðà, aoc, Ãåëëà èíòèì çíàêîìñòâà â íîÿáðüñêå ã.Áåëèíñêèé, 8))), èíäèâèäóàëêè ñïá äîñóã ã.Ïàðòèçàíñê, %), Áëÿäñêèå çíàêîìñòâà ã.Íîâîðîññèéñê, 3864, øëþõè çàïîðîæüÿ ã.Ìóðìàíñê, 97959, áèñåêñóàëüíûå çí